הסמכות, רישיונות וסיווגים

    רישיון חשמלאי מוסמך
    רישיון חשמלאי הנדסאי
    רישיון קבלן רשום לעבודות הנדסיות מס' 21213
    סיווג  א-1
    סמל 0160 חשמלאות
    סמל 0240 הנחת קווי תקשורת
    סמל 0250 הנחת קווי חשמל
    סמל 0270 תאורת כבישים ורחובות